Mladi Evropski Ambasadori (Young European Ambassadors) ili YEAs čine mrežu mladih aktivista sa cijelog Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija), koji dolaze iz različitih sredina, ali svi dijele zajedničku viziju – živjeti omladinski aktivizam kojeg smatraju najmoćnijom snagom za postizanje društvenih promjena.

309 Objavljeno 09 jun 2022 Autor: Micro Mreza

Mladi Evropski Ambasadori (Young European Ambassadors) ili YEAs čine mrežu mladih aktivista sa cijelog Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija), koji dolaze iz različitih sredina, ali svi dijele zajedničku viziju – živjeti omladinski aktivizam kojeg smatraju najmoćnijom snagom za postizanje društvenih promjena. Upravo je u ovakvom programu učešće uzela mlada Gradiščanka, Anastasija Katić, koja je bila najbolji volonter u prethodnoj godini u Gradišci.

494 Objavljeno 03 jun 2022 Autor: Bojan Trgić