431 Objavljeno 04 avgust 2022 Autor: Micro Mreza

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na odluku Regulatorne komisije za energetiku Srpske o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da je Regulatorna komisija za energetiku Srpske, u skladu sa novim Zakonom o obnovljivim izvorima energije, usvojila odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i dostavila na saglasnost Vladi Srpske.

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji je stupio na snagu u martu, uveo je značajne izmjene u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u odnosu na prethodna zakonska rješenja koja su bila u primjeni od 2012. godine i kojim je bilo omogućeno da garantovanu otkupnu cijenu ili pravo na premiju mogu ostvariti postrojenja instalisane snage do 10 megavata.

"Po novom zakonskom rješenju pravo na garantovanu otkupnu cijenu imaju samo mala postrojenja instalisane snage do 150 kilovata, te solarne elektrane na objektima i postrojenja na bio-masu i bio-gas instalisane snage do 500 kilovata, dok postrojenja veće instalisane snage moraju električnu energiju prodavati samostalno na tržištu, uz mogućnost ostvarivanja premije u slučaju kada budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači u postupku aukcije", navodi se u saopštenju.

U skladu sa ovim, u odluci Regulatorne komisije utvrđene su samo cijene za postrojenja koja imaju pravo na garantovanu otkupnu cijenu, navodi se u saopštenju.

"Garantovane otkupne cijene utvrđene novom odlukom veće su od cijena koje su bile utvrđene važećom odlukom, ali su i znatno niže od tržišne referentne cijene, što je rezultat evidentnih ekonomskih poremećaja zbog ekonomske i energetske krize u svijetu", dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je premija za električnu energiju utrošenu za vlastite potrebe i prodatu na tržištu promjenjiva i utvrđuje se kao razlika između garantovane otkupne cijene koja je na snazi u momentu zaključenja prvog ugovora o podsticanju i referentne tržišne cijene, pri čemu se premija isplaćuje u slučaju kada je razlika pozitivna. Podsjeća se da visinu referentne tržišne cijene kvartalno utvrđuje Regulatorna komisija, posebnom odlukom.

Primjena navedene odluke počeće od 1. januara 2023. godine, kada prestaje da važi odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija, dodaje se u saopštenju.

/mondo.ba/

Auto Janković