U ovom članku govorimo o vrstama sajberbulinga. Sajberbuling predstavlja savremeni oblik vršnjačkog nasilja, koji se sprovodi uz pomoć mobilnih telefona, računara i interneta. Najprije, ukazaćemo na podjelu sajber nasilja na direktne i indirektne napade. Takođe, objasnićemo i podjelu sajberbulinga prema specifičnim načinima izvršenja ovog oblika nasilja.  

335 Objavljeno 08 april 2022 Autor: Micro mreža