Razvojnu agenciju Gradiška -  RAGA osnovao je grad Gradiška, krajem 2017. godine, a ideja bila je da se obezbijedi tehnička podrška u procesu pripreme projektnih prijedloga prema domaćim, međunarodnim i EU donatorima. Kroz podršku usmjerenu na tri sektora, Gradsku upravu, javnim ustanovama i preduzećima, te prema privrednicima i udruženjima građana koja rade na području grada, RAGA je ispunila očekivanja i ciljeve njenog osnivanja.

2149 Objavljeno 12 oktobar 2021 Autor: Bojan Trgić