Moj stav

Gradiški ''bizmismeni''

Iako boks nije zastupljen u većini naših gradova, mnogi vole tu plemenitu vještinu. Bokseri su, kao što znate, razvrstani po kategorijama u zavisnosti od težine takmičara. Procvatom privatnog preduzedništva i Gradiška je dobila ''bizmismene'' raznih kategorija. Sem kategorizacije koju je izvršila poreska uprava, privatnici, to jest ''bizmismeni'', kategorisani su i po svojim psihofizičkim osobinama, pa tako postoje ove kategorije:

Suština riječi NE, NEĆU I NE ŽELIM

Epoha digitalizacije, napretka i „slobode govora“. Novi svijet mogućnosti i jednakih prava ili? Šta kada načelo „slobode govora“ izazove veću štetu nego korist? Šta se dešava kada javna platforma omogući pravo glasa individui koja nije osviještena i koja svojom parolom „free speech“ narušava osnovna prava djevojčica, djevojaka i žena?